Manatapu release new music video to single ‘Shulama’

Manatapu release new music video to single ‘Shulama’

  • Mana Tapu
  • Releases
  • No Comments

ENGLISH

As the whole island of Malta is gearing up and feeling the excitement to another great summer, Manatapu just released a music video celebrating this season of joy.  The song to the music video is ‘Shulama’, which is the name of the group of friends which form the Manatapu family.  However the song’s main theme expands the meaning of the family concept in the attempt to send a message on how we should all live in one society irrelevant of color, personality, culture or gender.  This is a feel-good summer song inspiring peace, love and unity.

“This music video is a tribute and a thank you to the beautiful people that we hang out with, and that have always been supporting us as a band from the very start.  This group is called ‘Shulamas’, a bunch of friends all coming from different countries and backgrounds, but all living as one big family in Malta for more than 10 years.  In this video we just wanted to spend a simple genuine day at the beach with them and capture it all in a music video.” explained Pupa, frontman of the band.

Manatapu have a massive summer planned ahead playing in 10 festivals.  Starting with local favourite Earth Garden in June, and carrying on to play both locally and also at Reeds Festival in Switzerland and 7sois around Spain and Portugal.

Shulama is one of the songs in an EP (called Rastaccun) released last year and was recorded and produced by David Depasquale at Spinesplitter.  The video was filmed by Jesse Pass (ROKKR Media) / Petter pictures and produced by Petter Pictures.

‘Shulama’ can be streamed on all digital media platforms like Spotify and iTunes, local radio stations, and on https://www.manatapu.com. The music video is also available on the same site or https://www.youtube.com/watch?v=LhqqepE93p4

Links 

Spotify: https://bit.ly/3oVtswl

Apple music: https://bit.ly/3AIwMh2
Amazon Music: https://bit.ly/40OMB05

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LhqqepE93p4

Deezer: https://bit.ly/3oZgBZQ

MALTI

ATTN: PR: Manatapu jniedhu video ġdid ghad-diska ‘Shulama’

Hekk kif Malta kollha qed tħejji u tħoss l-eċċitament għal sajf mill-aqwa, Manatapu għadhom kif ħarġu video mużikali li jiċċelebra dan l-istaġun ta’ ferħ. Il-kanzunetta tal-video mużikali hija ‘Shulama’, li huwa l-isem tal-grupp ta’ ħbieb li jiffurmaw il-familja tal-Manatapu.  Madankollu t-tema ewlenija tal-kanzunetta tespandi t-tifsira tal-kunċett ta familja f’attentat li jintbagħat messaġġ dwar kif għandna ngħixu f’soċjetà waħda irrilevanti ta’ kulur, personalità, kultura jew sess. Din hija kanzunetta tas-sajf li tispira paċi, imħabba u għaqda.

“Dan il-video mużikali huwa grazzi lin-nies sbieħ li nkunu magħhom, u li dejjem appoġġjawna bħala band. Dan il-grupp jismu ‘Shulamas’, balla ħbieb ilkoll ġejjin minn pajjiżi u sfondi differenti, iżda kollha jgħixu bħala familja waħda f’Malta għal aktar minn 10 snin.  F’dan il-video xtaqna nqattgħu ġurnata sempliċi ġenwina fuq il-bajja magħhom u naqbduha kollha f’video mużikali.” spjega Pupa, frontman tal-band.

Ghas-sajf il-Manatapu ser idoqqu f’ghaxar festivals. Ser jibdew bil-festival favorit lokali Earth Garden f’Ġunju, u jkomplu biex idoqqu kemm lokalment kif ukoll f’Reeds Festival fl-Isvizzera u 7sois madwar Spanja u l-Portugall.

Shulama hija waħda mill-kanzunetti f’EP (Rastaccun) li ħareġ is-sena l-oħra u kien irrekordjat u prodott minn David Depasquale fi Spinesplitter. Il-filmat kien iffilmjat minn Jesse Pass (ROKKR Media) / Petter Pictures u prodott minn Petter Pictures.

‘Shulama’ tista tinstema fuq il-pjattaformi kollha tal-midja diġitali bħal Spotify u iTunes, stazzjonijiet tar-radju lokali, u fuq https://www.manatapu.com. Il-video mużikali jinsab ukoll fuq l-istess sit jew https://www.youtube.com/watch?v=LhqqepE93p4

Links 

Spotify: https://bit.ly/3oVtswl

Apple music: https://bit.ly/3AIwMh2
Amazon Music: https://bit.ly/40OMB05

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LhqqepE93p4

Deezer: https://bit.ly/3oZgBZQ

Leave a Reply

Muftieh
Album -
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.